Skip to Content Information Center
Lexmark CX331

Lexmark CX331

Trådløs

Punkt i menuenBeskrivelse

Konfigurer via mobilapp

Konfigurer den trådløse forbindelse ved hjælp af appen Lexmark Mobile Assistent.

  Konfigurer på printerpanelet

 • Vælg netværk
 • Tilføj Wi-Fi-netværk
  • Netværksnavn
  • Netværkstilstand
   • Infrastruktur
  • Trådløs sikkerhedstilstand
   • Deaktiveret*
   • WEP
   • WPA2/WPA - Personal
   • WPA2 - Personal

Bestem, hvilket trådløst netværk printeren opretter forbindelse til.

Bemærk!  Dette menupunkt vises som Opsætning af trådløs forbindelse i den indbyggede webserver.

  Wi‑Fi Protected Setup

 • Start-trykknap-metode
 • Start PIN-metode

Opret et trådløst netværk, og aktiver netværkssikkerhed.

Bemærkninger:

 • Start-trykknap-metoden slutter printeren til et trådløst netværk, når der trykkes på knapper på både printeren og adgangspunktet (trådløs router) inden for et givet tidsrum.
 • Start PIN-metoden slutter printeren til et trådløst netværk, når en PIN-kode på printeren indtastes i adgangspunktets trådløse indstillinger.

  Kompatibilitet

 • 802.11b/g/n (2,4 GHz)
 • 802,11a/b/g/n/ac (2,4GHz/5GHz)*
 • 802.11a/n/ac (5 GHz)

Angiv den trådløse standard for det trådløse netværk.

Bemærk!  802.11a/b/g/n/ac (2,4GHz/5GHz) og 802.11a/n/ac (5GHz) er kun tilgængelige på visse printermodeller.

  Trådløs sikkerhedstilstand

 • Deaktiveret*
 • WEP
 • WPA2/WPA-Personal
 • WPA2-Personal
 • 802.1x - RADIUS

Angiv type sikkerhed for tilslutning af printeren til trådløse enheder.

  WEP Godkendelsestilstand

 • Auto*
 • Åbn
 • Delt

Angiv den type WEP (Wireless Encryption Protocol), der bruges af printeren.

Bemærk!  Dette menupunkt vises kun, hvis Trådløs sikkerhedstilstand er indstillet til WEP.

Angiv WEP-nøgle

Angiv en WEP-adgangskode til sikker trådløs forbindelse.

Bemærk!  Dette menupunkt vises kun, hvis Trådløs sikkerhedstilstand er indstillet til WEP.

  WPA2-Personal

 • AES*

Aktivér trådløs sikkerhed via WPA2.

Bemærk!  Dette menupunkt vises kun, hvis Trådløs sikkerhedstilstand er indstillet til WPA2-Personal.

Angiv PSK

Angiv adgangskoden for sikker trådløs forbindelse.

Bemærk!  Dette menupunkt vises kun, hvis Trådløs sikkerhedstilstand er indstillet til enten WPA2/WPA-Personal eller WPA2-Personal.

  WPA2/WPA‑Personal

 • AES*

Aktivér trådløs sikkerhed via WPA2/WPA.

Bemærk!  Dette menupunkt vises kun, hvis Trådløs sikkerhedstilstand er indstillet til WPA2/WPA-Personal.

  802.1x Krypteringstilstand

 • WPA+
 • WPA2*

Aktivér trådløs sikkerhed via 802.1x standard.

Bemærk!  Dette menupunkt vises kun, hvis Trådløs sikkerhedstilstand er indstillet til 802.1x - Radius.

  IPv4

 • Aktivér DHCP
  • Til*
  • Fra

Aktiver DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Bemærk!  DHCP er en standardprotokol, der giver en server mulighed for at videregive IP-adresserings- og konfigurationsoplysninger til klienter.

  IPv4

 • Indstil statisk IP-adresse
  • IP-adresse
  • Netmaske
  • Gateway

Angiv printerens statiske IP-adresse.

  IPv6

 • Aktivér IPv6
  • Til*
  • Fra

Aktiverer IPv6 i printeren.

  IPv6

 • Aktivér DHCPv6
  • Til
  • Fra*

Aktiverer DHCPv6 i printeren.

  IPv6

 • Automatisk konfiguration af statsløs adresse
  • Fra
  • Til*

Indstil netværksadapteren, så den accepterer automatiske IPv6-adressekonfigurationsindgange som angives af en router.

  IPv6

 • DNS-adresse

Angiv DNS-servernes adresse.

  IPv6

 • Manuelt tildelt IPV6-adresse

Tildel IPv6-adressen.

Bemærk!  Dette menupunkt vises kun på nogle printermodeller.

  IPv6

 • Manuelt tildelt IPV6-router

Tildel IPv6-routeradressen.

Bemærk!  Dette menupunkt vises kun på nogle printermodeller.

  IPv6

 • Adressepræfiks
  • 0–128 (64*)

Angiv adressepræfiks.

  IPv6

 • Alle IPv6-adresser

Vis alle IPv6-adresser.

  IPv6

 • Alle IPv6-routeradresser

Vis alle IPv6-routeradresser.

  Netværksadresse

 • UAA
 • LAA

Se netværksadresserne.

  PCL SmartSwitch

 • Til*
 • Fra

Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob kræver det, uanset standardsproget for printeren.

Bemærk!  Hvis PCL SmartSwitch er slukket, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning.

  PS SmartSwitch

 • Til*
 • Fra*

Konfigurer printeren, så den automatisk skifter til PS-emulering, når et udskriftsjob kræver det, uanset standardsproget for printeren.

Bemærk!  Hvis PS SmartSwitch er slukket, undersøger printeren ikke indgående data, og den bruger det standardprintersprog, der er angivet i menuen Opsætning.

  Mac binær PS

 • Auto*
 • Til
 • Fra

Konfigurer printeren, så den kan behandle binære PostScript-udskriftsjob fra Macintosh.

Bemærkninger:

 • Indstillingen Til konfigurerer rå binære PostScript-udskriftsjob.
 • Indstillingen Fra filtrerer udskriftsjob ved brug af standardprotokol.
Var denne artikel nyttig?
Top