Skip to Content Information Center
Lexmark CX331

TCP/IP

Huomautus:  Tämä valikko näkyy ainoastaan verkkotulostimissa tai tulostuspalvelimeen liitetyissä tulostimissa.

ValikkokohtaKuvaus

Huomautus:  Arvon kohdalla oleva tähti (*) osoittaa oletusasetuksen.

  Aseta isäntänimi

Aseta TCP/IP-yhteyskäytännön nykyisen palvelimen nimi.

  Toimialuenimi

Aseta toimialuenimi.

  Salli DHCP-/BOOTP-protokollan päivittää NTP-palvelin

 • Käytössä*
 • Ei käytössä

Salli DHCP- ja BOOTP-asiakkaiden päivittää tulostimen NTP-asetukset.

  Zero Configuration -nimi

Määritä zero configuration -verkon palvelunimi.

  Ota autom. IP käyttöön

 • Käytössä*
 • Ei käytössä

Määritä IP-osoite automaattisesti.

  DNS-osoite

Määritä nykyinen DNS (Domain Name System) -palvelinosoite.

  DNS-varapalvelin

Määritä DNS-varmistuspalvelimen osoitteet.

  DNS-varapalvelin 2

  DNS-varapalvelin 3

  Toimialueen hakujärjestys

Paikallista verkon eri toimialueilla olevat tulostimet ja niiden resurssit määrittämällä toimialuenimien luettelo.

  Salli DDNS

 • Ei käytössä*
 • Käytössä

Päivitä dynaamiset DNS-asetukset.

  DDNS TTL

Määritä nykyiset DDNS-asetukset.

  Oletus-TTL

  DDNS-päivitysaika

  Ota mDNS käyttöön

 • Käytössä*
 • Ei käytössä

Päivitä DNS-monilähetysasetukset.

  WINS-osoite

Määritä WINS (Windows Internet Name Service) -palvelimen osoite.

  Salli BOOTP

 • Ei käytössä*
 • Käytössä

Salli BOOTP-protokollan määrittää tulostimen IP-osoite.

  Rajattu palvelinluet.

Määritä TCP-yhteyksien IP-osoite.

Huomautuksia:

 • Tämä valikkokohta näkyy vain Embedded Web Server -palvelimessa.
 • Erota IP-osoitteet toisistaan pilkulla.
 • Voit lisätä enintään 50 IP-osoitetta.

  Rajattu palvelinluet. -asetukset

 • Estä kaikki portit*
 • Estä vain tulostus
 • Estä vain tulostus ja HTTP

Määritä, miten luettelon IP-osoitteet voivat käyttää tulostimen toimintoja.

Huomautus:  Tämä valikkokohta näkyy vain Embedded Web Server -palvelimessa.

  MTU

Määritä TCP-yhteyksien MTU (maximum transmission unit) -parametri.

  Raw Print Port

 • 1–65535 (9100*)

Määritä raw port -numero verkkoon liitetyille tulostimille.

  Lähtevän liikenteen enimmäisnopeus

 • Ei käytössä*
 • Käytössä

Ota käyttöön tulostimen enimmäissiirtonopeus.

  Ota käyttöön TLSv1.0

 • Käytössä*
 • Ei käytössä

Ota käyttöön TLSv1.0-protokolla.

  Ota käyttöön TLSv1.1

 • Käytössä*
 • Ei käytössä

Ota käyttöön TLSv1.1-protokolla.

  SSL-salausluettelo

Määritä salausalgoritmit, joita käytetään SSL- tai TLS-yhteyksissä.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Top