Skip to Content Information Center
Lexmark MC3224

IPSec

Poznámka:  Táto ponuka sa zobrazí len na sieťových tlačiarňach alebo na tlačiarňach pripojených k tlačovým serverom.

Položka ponukyOpis

Poznámka:  Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

  Povoliť protokol IPSec

 • Vypnuté*
 • Zapnuté

Povoliť zabezpečenie protokolu IP (IPSec).

  Základná konfigurácia

 • Predvolené*
 • Kompatibilita
 • Zabezpečené

Nastavenie základnej konfigurácie protokolu IPSec.

Poznámka:  Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Zapnúť protokol IPSec nastavená na možnosť Zapnuté.

  Skupinový návrh protokolu DH (Diffie‑Hellman)

 • modp2048 (14)*
 • modp3072 (15)
 • modp4069 (16)
 • modp6144 (17)

Nastavenie šifrovania v rámci protokolu IPSec.

Poznámky:

 • Položka Skupinový návrh protokolu DH (Diffie‑Hellman) sa zobrazuje, len ak je položka Základná konfigurácia nastavená na možnosť Kompatibilita.
 • Položky Životnosť IKE SA (hod.) a Životnosť IPSec SA (hod.) sa zobrazuje, len keď je položka Základná konfigurácia nastavená na možnosť Zabezpečené.

  Životnosť IKE SA (hod.)

 • 1
 • 2
 • 4
 • 8
 • 24*

  Životnosť IPSec SA (hod.)

 • 1
 • 2
 • 4
 • 8*
 • 24

  Navrhovaná metóda šifrovania

 • 3DES
 • AES*

Stanovenie metódy šifrovania a overenia na bezpečné pripojenie k sieti.

Poznámka:  Tieto položky ponuky sa zobrazia len v prípade, že je položka Základná konfigurácia nastavená na možnosť Kompatibilita.

  Navrhovaná metóda overenia

 • SHA1
 • SHA256*
 • SHA512

  Certifikát zariadenia IPSec

Stanovenie certifikátu protokolu IPSec.

Poznámka:  Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Zapnúť protokol IPSec nastavená na možnosť Zapnuté.

  Spojenia overené vopred zdieľaným kľúčom

 • Hostiteľ [x]
  • Adresa
  • Kľúč

Konfigurácia overených spojení tlačiarne.

Poznámka:  Tieto položky ponuky sa zobrazia len v prípade, že je položka Zapnúť protokol IPSec nastavená na možnosť Zapnuté.

  Certifikovať overené spojenia

 • Adresa [/podsieť]Hostiteľa [x]
  • Adresa [/podsieť]
Pomohol vám tento článok?
Top