Skip to Content Information Center
Lexmark MC3224

Konfigurácia LPD

Poznámka:  Táto ponuka sa zobrazí len na sieťových tlačiarňach alebo na tlačiarňach pripojených k tlačovým serverom.

Položka ponukyPopis

Poznámka:  Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

  Časový limit LPD

 • 0 – 65535 sekúnd (90*)

Nastavenie hodnoty časového limitu na zastavenie servera LPD, ktorý neurčito dlho čaká na zadržané alebo neplatné tlačové úlohy.

  Stránka transparentu LPD

 • Vypnuté*
 • Zapnuté

Tlač stránky transparentu pre všetky tlačové úlohy LPD.

Poznámka:  Stránka transparentu je prvá strana tlačovej úlohy, ktorá sa používa na oddelenie tlačových úloh a na určenie autora požiadavky na tlačovú úlohu.

  Záverečná stránka LPD

 • Vypnuté*
 • Zapnuté

Tlač záverečnej stránky pre všetky tlačové úlohy LPD.

Poznámka:  Záverečná stránka je posledná stránka tlačovej úlohy.

  Konverzia návratu vozíka LPD

 • Vypnuté*
 • Zapnuté

Povolenie konverzie návratu vozíka.

Poznámka:  Návrat vozíka predstavuje mechanizmus, ktorý tlačiarni prikazuje presunúť polohu kurzora na prvú polohu v rovnakom riadku.

Pomohol vám tento článok?
Top