Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Wi‑Fi Direct

Poznámka:  Táto ponuka sa zobrazí len vtedy, keď je aktívnou sieťou priama Wi-Fi sieť.

Položka ponukyPopis

Poznámka:  Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

Identifikátor SSID

Zadanie identifikátora SSID (Service Set Identifier) Wi-Fi siete.

Nastaviť vopred zdieľaný kľúč

Nastavenie vopred zdieľaného kľúča (PSK) na overenie používateľov pripojených k Wi-Fi sieti.

    Zobraziť vopred zdieľaný kľúč (PSK) na stránke nastavenia

  • Vypnuté
  • Zapnuté*

Zobrazenie vopred zdieľaného kľúča (PSK) na stránke nastavenia siete.

Adresa IP vlastníka skupiny

Zadanie adresy IP vlastníka skupiny.

    Automaticky prijať požiadavky pre stlačenia tlačidla

  • Vypnuté*
  • Zapnuté

Prijatie požiadaviek na automatické pripojenie do siete.

Poznámka:  Automatické prijímanie klientov nie je zabezpečené.

Pomohol vám tento článok?
Top