Skip to Content Information Center
Lexmark MC3224

USB

Položka ponukyOpis

Poznámka:  Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

  PCL SmartSwitch

 • Vypnuté
 • Zapnuté*

Nastavenie tlačiarne na prepnutie na emuláciu jazyka PCL, keď to tlačová úloha prijatá prostredníctvom portu USB vyžaduje bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne.

Poznámka:  Ak je nastavenie PCL SmartSwitch vypnuté, tlačiareň neskúma prichádzajúce údaje a použije predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Nastavenie.

  PS SmartSwitch

 • Vypnuté
 • Zapnuté*

Nastavenie tlačiarne na prepnutie na emuláciu jazyka PS, keď to tlačová úloha prijatá prostredníctvom portu USB vyžaduje bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne.

Poznámka:  Ak je nastavenie PS SmartSwitch vypnuté, tlačiareň neskúma prichádzajúce údaje a použije predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Nastavenie.

  Binárny jazyk PS pre Mac

 • Zapnuté
 • Automaticky*
 • Vypnuté

Nastavenie tlačiarne na spracovanie tlačových úloh v binárnom jazyku PostScript pre Macintosh.

Poznámky:

 • Keď je nastavená možnosť Zapnuté, tlačiareň spracováva tlačové úlohy z počítačov v neupravenom binárnom jazyku PostScript pomocou operačného systému Macintosh.
 • Keď je nastavená možnosť Automaticky, tlačiareň spracováva tlačové úlohy z počítačov pomocou operačného systému Windows alebo Macintosh
 • Keď je nastavená možnosť Vypnuté, tlačiareň filtruje tlačové úlohy v jazyku PostScript pomocou štandardného protokolu.

  Povoliť port USB

 • Vypnúť
 • Zapnúť*

Zapnutie štandardného portu USB.

Pomohol vám tento článok?
Top