Skip to Content Information Center
Lexmark MC3224

Nastavenia HTTP/FTP

Položka ponukyOpis

Poznámka:  Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

  Povoliť server HTTP

 • Vypnuté
 • Zapnuté*

Prístup k serveru Embedded Web Server na monitorovanie a správu tlačiarne.

  Povoliť protokol HTTPS

 • Vypnuté
 • Zapnuté*

Konfigurácia nastavení protokolu HTTPS.

  Vynútiť pripojenia typu HTTPS

 • Zapnuté
 • Vypnuté*

Prinútiť tlačiareň používať pripojenia HTTPS.

  Povoliť protokol FTP/TFTP

 • Vypnuté
 • Zapnuté*

Odoslanie súborov pomocou protokolu FTP.

  Miestne domény

Stanovenie názvov serverov HTTP a FTP.

Poznámka:  Táto položka ponuky je k dispozícii iba na serveri Embedded Web Server.

  IP adresa servera proxy HTTP

Konfigurácia nastavení servera HTTP a FTP.

  IP adresa servera proxy FTP

  Predvolený IP port servera HTTP

 • 1–65535 (80*)

  Certifikát zariadenia HTTPS

  Predvolený IP port servera FTP

 • 1–65535 (21*)

  Časový limit pre požiadavky HTTP/FTP

 • 1–299 (30*)

Stanovenie času, po uplynutí ktorého dôjde k prerušeniu spojenia so serverom.

  Opakovania požiadaviek HTTP/FTP

 • 1–299 (3*)

Nastavenie počtu opakovaní požiadaviek na pripojenie k serveru HTTP/FTP.

Pomohol vám tento článok?
Top