Skip to Content Information Center
Lexmark MC3224

TCP/IP

Poznámka:  Táto ponuka sa zobrazí len na sieťových tlačiarňach alebo na tlačiarňach pripojených k tlačovým serverom.

Položka ponukyOpis

Poznámka:  Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

  Nastaviť hostiteľské meno

Nastavenie aktuálneho hostiteľského mena TCP/IP.

  Názov domény

Nastavenie názvu domény.

  Povoliť protokol DHCP/BOOTP na aktualizáciu servera NTP

 • Zapnuté*
 • Vypnuté

Povolenie aktualizovať nastavenia NTP tlačiarne klientom využívajúcim protokoly DHCP a BOOTP.

  Názov nulovej konfigurácie

Uveďte názov služby nulovej konfigurácie siete.

  Povoliť automatické pridelenie IP adresy

 • Zapnuté*
 • Vypnuté

Automatické prideľovanie IP adresy.

  Adresa DNS

Stanovenie aktuálnej adresy servera DNS.

  Záložné DNS

Stanovenie záložnej adresy servera DNS.

  Záložné DNS 2

  Záložné DNS 3

  Poradie vyhľadávania domén

Stanovenie zoznamu názvov domén na vyhľadanie tlačiarne a jej prostriedkov, ktoré sa nachádzajú na iných doménach v rámci siete.

  Povoliť protokol DDNS

 • Vypnuté*
 • Zapnuté

Aktualizácia nastavenia dynamického servera DNS.

  DDNS TTL

Stanovenie aktuálneho nastavenia servera DDNS.

  Predvolené TTL

  Čas obnovenia DDNS

  Povoliť mDNS

 • Zapnuté*
 • Vypnuté

Aktualizácia nastavenia multicast servera DNS.

  Adresa WINS

Stanovenie adresy servera pre službu WINS.

  Povoliť protokol BOOTP

 • Vypnuté*
 • Zapnuté

Povolenie prideľovania IP adresy tlačiarne protokolom BOOTP.

  Zoznam vyhradených serverov

Stanovenie IP adresy pripojení TCP.

Poznámky:

 • Táto položka ponuky je k dispozícii iba na serveri Embedded Web Server.
 • Každú z IP adries oddeľte čiarkou.
 • Môžete pridať až 50 IP adries.

  Možnosti zoznamu vyhradených serverov

 • Blokovať všetky porty*
 • Blokovať len tlač
 • Blokovať len tlač a HTTP

Stanovenie spôsobu, akým môžu IP adresy uvedené v zozname pristupovať k funkciám tlačiarne.

Poznámka:  Táto položka ponuky je k dispozícii iba na serveri Embedded Web Server.

  MTU

Stanovenie parametra jednotky MTU pre pripojenia TCP.

  Port neupravenej tlače

 • 1 – 65535 (9100*)

Stanovenie čísla portu na neupravenú tlač pre tlačiarne v sieti.

  Maximálna rýchlosť odchádzajúcich dátových prenosov

 • Vypnuté*
 • Zapnuté

Povolenie maximálnej prenosovej rýchlosti tlačiarne.

  Povoliť možnosť TLSv1.0

 • Zapnuté*
 • Vypnuté

Povoliť protokol TLSv1.0

  Povoliť možnosť TLSv1.1

 • Zapnuté*
 • Vypnuté

Povoliť protokol TLSv1.1

  Zoznam šifier SSL

Stanovenie kódovacích algoritmov slúžiacich na pripojenia SSL alebo TLS.

Pomohol vám tento článok?
Top