Skip to Content Information Center
Lexmark MC3224

Prehľad siete

Položka ponukyOpis

Poznámka:  Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

  Aktívny adaptér

 • Automaticky*
 • Štandardná sieť
 • Bezdrôtové

Uveďte typ sieťového pripojenia.

  Stav siete

Zobrazenie stavu pripojenia siete tlačiarní.

  Zobraziť stav siete na tlačiarni

 • Vypnuté
 • Zapnuté*

Zobrazenie stavu siete na displeji.

  Rýchlosť, Obojstranné

Zobrazenie rýchlosti aktuálne aktívnej sieťovej karty.

  IPv4

Zobrazenie adries podľa protokolu IPv4.

  Všetky adresy podľa protokolu IPv6

Zobrazenie všetkých adries podľa protokolu IPv6.

  Obnoviť tlačový server

 • Spustiť

Obnovenie všetkých aktívnych sieťových pripojení tlačiarne.

Poznámka:  Toto nastavenie odstráni všetky sieťové konfiguračné nastavenia.

  Časový limit sieťovej úlohy

 • Vypnuté
 • Povolené*

Nastavenie doby, po ktorej uplynutí tlačiareň zruší sieťovú tlačovú úlohu.

  Dĺžka časového limitu sieťovej úlohy

Zadajte hodnotu časového limitu (v sekundách), keď je aktivované nastavenie Časový limit sieťovej úlohy.

Poznámka:  Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých modeloch tlačiarní.

  Stránka transparentu

 • Vypnuté*
 • Zapnuté

Tlač stránky transparentu.

  Rozsah portov pre skenovanie do počítača

Stanovenie platného rozsahu portov pre tlačiarne nachádzajúce sa za bránou firewall blokujúcou porty.

  Zapnúť sieťové pripojenie

 • Zapnúť*
 • Vypnúť

Zapnutie alebo vypnutie všetkých sieťových pripojení.

  Povoliť protokol LLDP

 • Vypnuté*
 • Zapnuté

Povoľte protokol Link Layer Discovery Protocol (LLDP) v tlačiarni.

Pomohol vám tento článok?
Top