Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Nätverksöversikt

MenyalternativBeskrivning

Obs!  En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.

  Aktiv adapter

 • Auto*
 • Standardnätverk
 • Trådlöst

Ange typen av nätverksanslutning.

  Nätverksstatus

Visa skrivarnätverkets anslutningsstatus.

  Visa nätverksstatus på skrivaren

 • Av
 • På*

Visa nätverksstatusen på skärmen.

  Hastighet för dubbelsidiga utskrifter

Visa hastigheten för nätverkskortet som är aktivt för närvarande.

  IPv4

Visa IPv4-adresserna.

  Alla IPv6-adresser

Visa alla IPv6-adresser.

  Starta om skrivarservern

 • Start

Återställ alla aktiva nätverksanslutningar till skrivaren.

Obs!  Med den här inställningen tar du bort alla konfigurationsinställningar för nätverket.

  Tidsgräns för nätverksjobb

 • Avaktiverad
 • Aktiverad*

Ställ in hur länge skrivaren ska vänta innan den avbryter ett utskriftsjobb via nätverket.

  Väntetidsgräns för nätverksjobb

Om inställningen Tidsgräns för nätverksjobb är aktiverad anger du en tidsgräns (sekunder).

Obs!  Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa skrivarmodeller.

  Försättsblad

 • Av*

Skriv ut ett försättsblad.

  Portintervall för skanning till dator

Ange ett giltigt portintervall för skrivare bakom en portblockerande brandvägg.

  Aktivera nätverksanslutningar

 • Aktivera*
 • Inaktivera

Aktivera eller inaktivera alla nätverksanslutningar.

  Aktivera LLDP

 • Av*

Aktivera LLDP (Link Layer Discovery Protocol) i skrivaren.

Var denna artikel användbar?
Top