Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Fax

Položka ponukyPopis

    Denník úloh faxovania

Tlač správy o posledných 200 dokončených faxových úlohách.

Poznámka:  Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Zapnúť denník úloh nastavená na možnosť Zapnuté.

    Denník faxových hovorov

Tlač správy o posledných 100 pokusov o hovory, prijatých a zablokovaných hovoroch.

Poznámka:  Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že je položka Zapnúť denník úloh nastavená na možnosť Zapnuté.

Pomohol vám tento článok?
Top