Skip to Content Information Center
Lexmark MC3224

Sieť

Položka ponukyPopis

    Stránka nastavenia siete

Tlač strany, ktorá obsahuje informácie o nakonfigurovaných sieťových a bezdrôtových nastaveniach tlačiarne.

Poznámka:  Táto položka ponuky sa zobrazí len na sieťových tlačiarňach alebo na tlačiarňach pripojených k tlačovým serverom.

    Klienti pripojení k sieti Wi-Fi Direct

Vytlačí sa stránka, ktorá zobrazuje zoznam zariadení pripojených k tlačiarni pomocou siete Wi-Fi Direct.

Poznámka:  Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade, že položka Zapnúť Wi-Fi Direct je nastavená na možnosť Zapnuté.

Pomohol vám tento článok?
Top