Skip to Content Information Center
Lexmark MC3224

Prepojenie zásobníkov

  1. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Papier > Konfigurácia zásobníkov > a zvoľte zdroj papiera.

  2. Pre zásobníky, ktoré prepájate, nastavte rovnakú veľkosť a typ papiera.

  3. Na domovskej obrazovke sa dotknite položiek Nastavenia > Zariadenie > Údržba > ponuka Konfigurácia > Konfigurácia zásobníkov > Prepojenie na zásobník.

  4. Stlačte Automatické.

Ak chcete zrušiť prepojenie zásobníkov, uistite sa, že žiadne zásobníky nemajú rovnaké nastavenia veľkosti a typu papiera.

Výstraha – Riziko poranenia:  Teplota fixačnej jednotky sa môže meniť v závislosti od špecifikovaného typu papiera. Ak sa chcete vyhnúť problémom pri tlači, nastavenie typu papiera v tlačiarni by malo zodpovedať papieru vloženému v zásobníku.

Pomohol vám tento článok?
Top