Skip to Content Information Center
Lexmark CX331

Lexmark CX331

E-mailopsætning

Element i menuenBeskrivelse

Bemærk!  En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.

  Primær SMTP gateway

Skriv IP-adressen eller værtsnavnet på den primære SMTP-server til afsendelse af e-mail.

  Primær SMTP gatewayport

 • 1-65535 (25*)

Indtast portnummeret på den primære SMTP-server.

  Sekundær SMTP gateway

Indtast IP-adressen eller værtsnavnet på den sekundære server eller backup-SMTP-serveren.

  Sekundær SMTP gatewayport

 • 1-65535 (25*)

Indtast serverens portnummer på den sekundære server eller backup-SMTP-serveren.

  SMTP Timeout

 • 5-30 sekunder (30*)

Indstil den tid, der skal gå, inden printeren får timeout, hvis SMTP-serveren ikke svarer.

  Svaradresse

Angiv en svaradresse i e-mailen.

  Brug altid SMTP-standardsvaradresse

 • Til
 • Fra*

Brug altid standardsvaradressen i SMTP-serveren.

  Brug SSL/TLS

 • Deaktiveret*
 • Forhandle
 • Påkrævet

Angiv, om du vil sende e-mails ved hjælp af et krypteret link.

  Kræver Betroet certifikat

 • Til*
 • Fra

Kræver et betroet certifikat for at få adgang til SMTP-serveren.

  SMTP servergodkendelse

 • Ingen godkendelse påkrævet*
 • Logon/almindelig
 • NTLM
 • CRAM‑MD5
 • Digest‑MD5

Indstil godkendelsestypen for SMTP-serveren.

  Enhedsinitieret E‑mail

 • Ingen*
 • Brug enhed SMTP kreditering

Angiv, om legitimationsoplysninger er påkrævet for enhedsinitierede e-mails.

  Bruger-id til enheden

Angiv bruger-id og adgangskode for at oprette forbindelse til SMTP-serveren.

  Adgangskode til enheden

  NTLM-Domæne

Angiv domænenavnet for NTLM-sikkerhedsprotokol.

Var denne artikel nyttig?
Top