Skip to Content Information Center
Lexmark MC3224

Nastavenie e-mailu

Položka ponukyOpis

Poznámka:  Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

  Primárna brána SMTP

Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa primárneho servera SMTP na odosielanie e-mailov.

  Port primárnej brány SMTP

 • 1 – 65535 (25*)

Zadajte číslo portu primárneho servera SMTP.

  Sekundárna brána SMTP

Zadajte adresu IP alebo názov hostiteľa servera pre sekundárny alebo záložný server SMTP.

  Port sekundárnej brány SMTP

 • 1 – 65535 (25*)

Zadajte číslo portu servera pre sekundárny alebo záložný server SMTP.

  Časový limit SMTP

 • 5 – 30 sekúnd (30*)

Nastavenie času do uplynutia platnosti v prípade, že server SMTP neodpovedá.

  Adresa pre odpoveď

Stanovenie e-mailovej adresy pre odpoveď.

  Vždy použiť predvolenú adresu servera SMTP na odpoveď

 • Zapnuté
 • Vypnuté*

Vždy na serveri SMTP použiť predvolenú adresu na odpoveď.

  Použiť nástroj SSL/TLS

 • Vypnuté*
 • Dohodnúť
 • Požadované

Nastavenie možnosti odoslania e-mailu prostredníctvom šifrovaného spojenia.

  Je potrebný dôveryhodný certifikát

 • Zapnuté*
 • Vypnuté

Pri prístupe k serveru SMTP sa vyžaduje dôveryhodný certifikát.

  Overenie servera SMTP

 • Nevyžaduje sa žiadne overenie*
 • Prihlásenie/obyčajné
 • NTLM
 • CRAM‑MD5
 • Digest‑MD5

Nastavenie typu overenia pre server SMTP.

  E-mail vytvorený na základe zariadenia

 • Žiadne*
 • Použiť poverenia SMTP zariadenia

Stanovenie, či sú potrebné poverenia pre e-mail vytvorený na základe zariadenia.

  ID používateľa zariadenia

Určenie ID používateľa a hesla na pripojenie k serveru SMTP.

  Heslo zariadenia

  Doména NTLM

Určenie názvu domény bezpečnostného protokolu NTLM.

Pomohol vám tento článok?
Top