Skip to Content Information Center
Lexmark MC3224

Predvolené hodnoty e-mailu

Položka ponukyOpis

Poznámka:  Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

  Predmet

Zadanie predmetu a správy e-mailu.

  Hlásenie

  Názov súboru

Zadanie názvu súboru skenovaného obrázka.

  Formát

 • PDF (.pdf)*
 • TIFF (.tif)
 • JPEG (.jpg)

Nastavenie formátu súboru skenovaného obrázka.

  Nastavenia PDF

 • Verzia PDF
  • 1.3
  • 1.4
  • 1.5*
  • 1.6
  • 1.7
 • Archívna verzia
  • A‑1a*
  • A‑1b
 • Zabezpečené
  • Vypnuté*
  • Zapnuté
 • Archívne (PDF/A)
  • Vypnuté*
  • Zapnuté

Nastavenie formátu PDF skenovaného obrázka.

Poznámka:  Archívne verzie a archívne (PDF/A) uvádzať iba vtedy, ak je pre položku PDF verzia nastavená možnosť 1.4.

  Typ obsahu

 • Text
 • Text/fotografia*
 • Fotografia
 • Grafika

Vylepšenie výsledného výstupu na základe obsahu zdrojového dokumentu.

  Farebne

 • Čiernobielo
 • Sivá
 • Farebne*
 • Automatické

Stanovenie farby pre skenovanie obrázku.

  Rozlíšenie

 • 75 dpi
 • 150 dpi*
 • 200 dpi
 • 300 dpi
 • 400 dpi
 • 600 dpi

Nastavenie rozlíšenia naskenovaného obrázka.

  Tmavosť

 • 1 – 9 (5*)

Úprava tmavosti naskenovaného obrázka.

  Orientácia

 • Na výšku*
 • Na šírku

Stanovenie orientácie zdrojového dokumentu.

Poznámka:  Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarní.

  Veľkosť originálu

 • [Zoznam veľkostí papiera]

Nastavenie veľkosti papiera zdrojového dokumentu.

Poznámka:  Predvolené výrobné nastavenie je Rôzne veľkosti.

  Strany

 • Vypnuté*
 • Krátky okraj
 • Dlhý okraj

Zadanie orientácie pôvodného dokumentu pri skenovaní na oboch stranách dokumentu.

Poznámka:  Táto položka ponuky sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarní.

Rozšírené spracovanie obrázkov
Položka ponukyOpis

Poznámka:  Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

  Vyváženie farieb

 • Azúrová – červená
  • –4 až 4 (0*)
 • Purpurová – zelená
  • –4 až 4 (0*)
 • Žltá – modrá
  • –4 až 4 (0*)

Nastavenie intenzity farieb počas skenovania.

  Automatická detekcia farieb

 • Citlivosť farieb
  • 1 – 9 (5*)
 • Plošná citlivosť
  • 1 – 9 (5*)
 • Bit. hĺbka pre e-mail
  • 1-bitová*
  • 8-bitová
 • Minimálne rozlíšenie skenovania
  • 75 dpi
  • 150 dpi
  • 200 dpi
  • 300 dpi*

Nastavenie množstva farby, ktoré tlačiareň zaznamená zo zdrojového dokumentu.

  Kontrast

 • Najlepšie pre obsah*
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Stanovenie kontrastu výstupu.

  Odstránenie pozadia

 • Úroveň
  • –4 až 4 (0*)

Nastavenie množstva pozadia viditeľného na skenovanom obrázku.

  Skenovať od okraja po okraj

 • Zapnuté
 • Vypnuté*

Umožnenie skenovania zdrojového dokumentu od okraja po okraj.

Ovládacie prvky správcu
Položka ponukyOpis

Poznámka:  Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

  Max. veľkosť e-mailu

 • 0 – 65535 (0*)

Nastavenie povolenej veľkosti súboru pre každý e-mail.

  Chybová správa o veľkosti

Stanovenie parametrov chybovej správy o veľkosti, ktorú tlačiareň odošle, keď e-mail prekročí povolenú veľkosť súboru.

Poznámka:  Môžete zadať len 1 024 znakov.

  Odošli mi kópiu

 • Nikdy sa nezobrazí*
 • Predvolene zapnuté
 • Predvolene vypnuté
 • Vždy zapnuté

Odoslanie kópie e-mailu sebe.

  Predvolený text

 • 5 – 95 (75*)

Nastavenie kvality textu na naskenovanom obrázku.

  Predvolený text/fotografia

 • 5 – 95 (75*)

Nastavenie kvality textu alebo fotografie na naskenovanom obrázku.

  Predvolená fotografia

 • 5 – 95 (50*)

Nastavenie kvality fotografie na naskenovanom obrázku.

  Denník prenosov

 • Tlačiť denník*
 • Netlačiť denník
 • Tlačiť iba pri chybe

Tlač denníka úspešného prenosu e-mailu.

  Zdroj papiera denníkov

 • Zásobník [x] (1*)

Stanovenie zdroja papiera na tlač denníkov.

  Povoliť možnosť Uložiť ako skratku

 • Zapnuté*
 • Vypnuté

Uloženie e-mailových adries ako skratiek.

Poznámka:  Keď je nastavená možnosť Vypnuté, na obrazovke Cieľové umiestnenie sa tlačidlo Uložiť ako skratku nezobrazí.

  Po odoslaní obnoviť informácie v e-maile

 • Zapnuté*
 • Vypnuté

Obnovenie predvolených informácií v e-maile po odoslaní e-mailu.

Pomohol vám tento článok?
Top