Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

E-postinställningar

MenyalternativBeskrivning

Obs!  En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.

  Primär SMTP-gateway

Ange IP-adressen eller värdnamnet för den primära SMTP-servern som används för att skicka e-post.

  Primär SMTP-gatewayport

 • 1–65 535 (25*)

Ange portnumret för den primära SMTP-servern.

  Sekundär SMTP-gateway

Ange serverns IP-adress eller värdnamnet för den sekundära SMTP-servern (SMTP-reservservern).

  Sekundär SMTP-gatewayport

 • 1–65 535 (25*)

Ange serverportnumret för den sekundära SMTP-servern (SMTP-reservservern).

  SMTP-tidsgräns

 • 5–30 sekunder (30*)

Ställ hur länge skrivaren ska vänta om SMTP-servern inte svarar.

  Svarsadress

Ange en svarsadress för e-postmeddelanden.

  Använd alltid SMTP-standardsvarsadress

 • Av*

Använd alltid standardsvarsadressen i SMTP-servern.

  Använd SSL/TLS

 • Inaktiverad*
 • Förhandla
 • Obligatorisk

Ange om du vill skicka e-post via en krypterad länk.

  Kräv betrott certifikat

 • På*
 • Av

Kräv ett betrott certifikat när du öppnar SMTP-servern.

  SMTP-serverautentisering

 • Ingen autentisering krävs*
 • Inlog./Enkel
 • NTLM
 • CRAM-MD5
 • Digest-MD5

Ställ in autentiseringstyp för SMTP-servern.

  Enhetsinitierad e‑post

 • Inga*
 • Använd enhetens SMTP-uppgifter

Ange om inloggningsuppgifter krävs för enhetsinitierad e‑post.

  Enhetens användar-ID

Ange användar-ID och lösenord för att ansluta till SMTP-servern.

  Enhetens lösenord

  NTLM-domän

Ange domännamn för säkerhetsprotokollet NTLM.

Var denna artikel användbar?
Top