Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

FTP-standardinställningar

MenyalternativBeskrivning

Obs!  En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.

  Format

 • PDF (.pdf)*
 • TIFF (.tif)
 • JPEG (.jpg)

Ange filformat för den skannade bilden.

  PDF-inställningar

 • PDF-version
  • 1.3
  • 1,4
  • 1.5*
  • 1.6
  • 1.7
 • Arkivversion
  • A‑1a*
  • A‑1b
 • Säker
  • Av*
 • Arkiv (PDF/A)
  • Av*

Ange PDF-format för den skannade bilden.

Obs!  Arkivversion och Arkiv (PDF/A) visas endast om PDF-version är konfigurerad till 1.4.

  Innehållstyp

 • Text
 • Text/foto*
 • Grafik
 • Foto

Förbättra utskriftsresultatet baserat på innehållet i originaldokumentet.

  Färg

 • Svartvit
 • Grå
 • Färg*
 • Auto

Ange färg när du skannar en bild.

  Upplösning

 • 75 dpi
 • 150 dpi*
 • 200 dpi
 • 300 dpi
 • 400 dpi
 • 600 dpi

Ställ in upplösning för den skannade bilden.

  Svärta

 • 1–9 (5*)

Justera den skannade bildens svärta.

  Riktning

 • Stående*
 • Liggande

Ange originaldokumentets riktning.

Obs!  Det här menyalternativet visas endast på vissa skrivarmodeller.

  Originalstorlek

 • [Lista över pappersstorlekar] (blandade storlekar*)

Ställ in originaldokumentets pappersstorlek.

  Sidor

 • Av*
 • Kortsida
 • Långsida

Ange originaldokumentets riktning vid skanning på båda sidor av dokumentet.

Obs!  Det här menyalternativet visas endast på vissa skrivarmodeller.

  Filnamn

Ange filnamn för den skannade bilden.

Avancerade bildfunktioner
MenyalternativBeskrivning

Obs!  En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.

  Färgbalans

 • Cyan ‑ Röd
  • -4 till +4 (0*)
 • Magenta ‑ Grön
  • -4 till +4 (0*)
 • Gul ‑ Blå
  • -4 till +4 (0*)

Justera färgintensiteten under skanning.

  Automatisk färgigenkänning

 • Färgkänslighet
  • 1–9 (5*)
 • Områdeskänslighet
  • 1–9 (5*)
 • FTP, bitdjup
  • 1 bit*
  • 8 bitar
 • Lägsta skanningsupplösning
  • 75 dpi
  • 150 dpi
  • 200 dpi
  • 300 dpi*

Ställ in det antal färger skrivaren ska känna igen från originaldokumentet.

  Kontrast

 • Bäst för innehåll*
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Ange kontrasten på utskriften.

  Bakgrundsborttagning

 • Nivå
  • ‑4 till 4 (0*)

Justera hur mycket av bakgrunden som syns på en skannad bild.

  Skanna kant till kant

 • Av*

Tillåt kant-till-kant-skanning av originaldokumentet.

Administratörskontroller
MenyalternativBeskrivning

Obs!  En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.

  Textstandard

 • 5–95 (75*)

Ställ in kvaliteten på text för en skannad bild.

  Text/foto standard

 • 5–95 (75*)

Ange kvalitet på en text- eller fotobild för en skannad bild.

  Fotostandard

 • 5–95 (50*)

Ange kvalitet på en fotobild för en skannad bild.

  Överföringslogg

 • Skriv ut logg*
 • Skriv inte ut logg
 • Skriv endast ut vid fel

Skriv ut logg över slutförda FTP-skanningsöverföringar.

  Logga papperskälla

 • Magasin [x] (1*)

Ange papperskälla för utskrift av FTP-loggar.

Var denna artikel användbar?
Top