Skip to Content Information Center
Lexmark CX331

Lexmark CX331

Udskrivning fra flashdrev

Element i menuenBeskrivelse

Bemærk!  En stjerne (*) ud for en værdi angiver standardindstillingen.

  Antal kopier

 • 1-9999 (1*)

Indstil antal kopier.

  Papirkilde

 • Papirmagasin [x] (1*)
 • Manuelt papir
 • Manuel konvolut

Indstil papirkilden til udskriftsjobbet.

  Farve

 • Fra
 • Til*

Udskriv output i farver.

  Sætvis

 • 1,1,1 ‑ 2,2,2
 • 1,2,3 ‑ 1,2,3*

Udskriv flere kopier i rækkefølge.

  Sider

 • 1‑sidet*
 • 2-sidet

Angiv, om der skal udskrives på én side, eller på begge sider af papiret.

  Metode anvendt til at bladre

 • Lang kant*
 • Kort kant

Bestem, hvilken side af papiret (lang kant eller kort kant) der indbindes ved tosidet udskrivning.

Bemærk!  Afhængigt af den valgte indstilling forskyder printeren automatisk alle udskrevne oplysninger på siden for at indbinde jobbet korrekt.

  Sider pr. ark

 • Fra*
 • 2 sider pr. ark
 • 3 sider pr. ark
 • 4 sider pr. ark
 • 6 sider pr. ark
 • 9 sider pr. ark
 • 12 sider pr. ark
 • 16 sider pr. ark

Udskriv multisidebilleder på den ene side af et ark papir.

  Bestilling af sider pr. ark

 • Vandret*
 • Omvendt, vandret
 • Omvendt, lodret
 • Lodret

Angiv placeringen af flere sidebilleder, når der bruges Sider pr. ark.

Bemærk!  Placeringen afhænger af antallet af sidebilleder og sidernes retning.

  Retning af Sider pr. ark

 • Auto*
 • Liggende
 • Stående

Angiv papirretningen for et flersidet dokument, når der bruges Sider pr. ark.

  Ramme for Sider pr. ark

 • Ingen*
 • Konstant

Udskriv en ramme omkring hver side, når der bruges Sider pr. ark.

  Skilleark

 • Fra*
 • Mellem kopier
 • Mellem job
 • Mellem sider

Angiv, om der skal indsættes tomme skillesider, når der udskrives.

  Skillesidekilde

 • Papirmagasin [x] (1*)

Angiv papirkilden til skillesiden.

  Tomme sider

 • Udskriv ikke*
 • Udskrive

Angiv, om der skal udskrives tomme sider i et udskriftsjob.

Var denne artikel nyttig?
Top