Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Skriv ut från flash-enhet

MenyalternativBeskrivning

Obs!  En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.

  Antal kopior

 • 1–9999 (1*)

Ange antal kopior.

  Papperskälla

 • Magasin [x] (1*)
 • Manuellt papper
 • Manuellt kuvert

Konfigurera papperskälla för utskriftsjobbet.

  Färg

 • Av
 • På*

Skriv ut i färg.

  Sortera

 • 1,1,1 ‑ 2,2,2
 • 1,2,3 – 1,2,3*

Skriv ut flera kopior i ordningsföljd.

  Sidor

 • Enkelsidigt*
 • Dubbelsidigt

Ange om skrivaren ska skriva ut på en sida eller på båda sidorna av papperet.

  Vändningsformat

 • Långsida*
 • Kortsida

Avgör vilken papperssida (lång- eller kortsidan) som binds vid dubbelsidig utskrift.

Obs!  Skrivaren förskjuter automatiskt text och bilder på utskriftssidor för att binda jobbet på rätt sätt, beroende på vilket alternativ som väljs.

  Sidor per sida

 • Av*
 • Två sidor per sida
 • Tre sidor per sida
 • Fyra sidor per sida
 • Sex sidor per sida
 • Nio sidor per sida
 • Tolv sidor per sida
 • Sexton sidor per sida

Skriv ut flera sidbilder på samma sida av ett pappersark.

  Ordning för Sidor per sida

 • Horisontellt*
 • Omvänt horisontellt
 • Omvänt vertikalt
 • Vertikal

Ange placeringen av flera bilder på en sida när du använder Sidor per sida.

Obs!  Placeringen beror på antal sidbilder och deras sidriktning.

  Riktning för Sidor per sida

 • Auto*
 • Liggande
 • Stående

Ange riktningen för ett dokument med flera sidor när du använder Sidor per sida.

  Ram för Sidor per sida

 • Inga*
 • Fast

Skriv ut en ram runt varje sidbild när du använder Sidor per sida.

  Skiljeblad

 • Av*
 • Mellan kopior
 • Mellan jobb
 • Mellan sidor

Ange om tomma skiljeblad ska infogas vid utskrift.

  Skiljebladskälla

 • Magasin [x] (1*)

Ange papperskällan för skiljebladet.

  Tomma sidor

 • Skriv inte ut*
 • Skriv ut

Ange om tomma sidor ska skrivs ut i ett utskriftsjobb.

Var denna artikel användbar?
Top