Skip to Content Information Center
Lexmark MC3224

Nastavenie dôvernej tlače

Položka ponukyOpis

Poznámka:  Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

  Max. počet neplatných kódov PIN

 • 2 – 10 (0*)

Nastavenie počtu zadaní neplatných kódov PIN.

Poznámky:

 • Nulová hodnota toto nastavenie vypne.
 • Po dosiahnutí limitu sa tlačové úlohy pre dané meno používateľa a kód PIN odstránia.

  Koniec platnosti dôvernej úlohy

 • Vypnuté*
 • 1 hodina
 • 4 hodiny
 • 24 hodín
 • 1 týždeň

Nastavenie doby uplynutia platnosti pre úlohy dôvernej tlače.

Poznámky:

 • Ak sa táto položka ponuky zmení počas uloženia dôverných tlačových úloh v pamäti tlačiarne, doba platnosti týchto tlačových úloh sa nezmení na novú predvolenú hodnotu.
 • V prípade vypnutia tlačiarne sa všetky dôverné úlohy uložené v pamäti tlačiarne odstránia.

  Koniec platnosti opakovaných úloh

 • Vypnuté*
 • 1 hodina
 • 4 hodiny
 • 24 hodín
 • 1 týždeň

Nastavenie doby uplynutia platnosti tlačovej úlohy, ktorú chcete opakovať.

  Koniec platnosti overenia úlohy

 • Vypnuté*
 • 1 hodina
 • 4 hodiny
 • 24 hodín
 • 1 týždeň

Nastavenie doby, počas ktorej tlačiareň tlačí kópie pre používateľa na overenie kvality pred vytlačením zostávajúcich kópií.

  Koniec platnosti rezervovanej úlohy

 • Vypnuté*
 • 1 hodina
 • 4 hodiny
 • 24 hodín
 • 1 týždeň

Nastavenie času, po ktorý tlačiareň uchováva tlačové úlohy na neskoršie vytlačenie.

  Je potrebné, aby sa zadržali všetky úlohy

 • Vypnuté*
 • Zapnuté

Nastavenie tlačiarne, aby zadržala všetky tlačové úlohy.

  Zachovať duplicitné dokumenty

 • Vypnuté*
 • Zapnuté

Umožňuje ukladanie dokumentov s rovnakým názvom súboru.

Pomohol vám tento článok?
Top