Skip to Content Information Center
Lexmark MC3224

Rôzne

Položka ponukyOpis

Poznámka:  Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

  Povolenie tlače

 • Vypnuté*
 • Zapnuté

Umožňuje používateľovi tlačiť.

Predvolené prihlásenie s povolením tlače

Zobrazuje predvolené povolenie, ktoré používateľ používa na tlač.

Poznámka:  Toto nastavenie sa zobrazí len vtedy, keď sa vytvorí jeden alebo viacero spôsobov prihlásenia.

  Prepínač obnovenia zabezpečenia

 • Povoliť „hosťovský“ prístup*
 • Žiadny účinok

Zadanie prístupu používateľa k tlačiarni.

Poznámky:

 • Prepínač sa nachádza vedľa ikony zámky na riadiacej jednotke.
 • Možnosť Povoliť „hosťovský“ prístup poskytuje každému prístup ku všetkým funkciám tlačiarne.
 • Možnosť Žiadny účinok môže znemožniť prístup k tlačiarni, keď nie sú k dispozícii požadované informácie zabezpečenia.

  Minimálna dĺžka hesla

 • 0 – 32

Zadanie dĺžky hesla.

  Povoliť odkrytie hesla/kódu PIN

Zobrazenie hesla alebo osobného identifikačného čísla.

Pomohol vám tento článok?
Top