Skip to Content Information Center
Lexmark MC3224

Kopírovať predvolené hodnoty

Položka ponukyOpis

Poznámka:  Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

  Typ obsahu

 • Text
 • Text/fotografia*
 • Fotografia
 • Grafika

Vylepšenie výsledného výstupu na základe obsahu zdrojového dokumentu.

  Strany

 • Jednostranné na jednostranné*
 • Jednostranné na obojstranné
 • Obojstranné na jednostranné
 • Obojstranné na obojstranné

Určenie priebehu skenovania na základe zdrojového dokumentu.

Poznámka:  Obojstranné na jednostranné a Obojstranné na obojstranné sa zobrazí len v prípade niektorých modelov tlačiarní.

  Farebne

 • Vypnuté
 • Zapnuté*
 • Automaticky

Určenie, či sa majú kópie tlačiť farebne.

  Počet stránok na stranu

 • Vypnuté*
 • 2 stránky na výšku
 • 4 stránky na výšku
 • 2 stránky na šírku
 • 4 stránky na šírku

Určenie počtu obrázkov strán, ktoré sa majú vytlačiť na jednu stranu listu papiera.

  Tlačiť orámovanie strán

 • Zapnuté
 • Vypnuté*

Umiestnenie okraja okolo každého obrázka pri tlači viacerých obrázkov na jednu stranu.

  Zoradiť

 • Vypnuté [1, 1, 1, 2, 2, 2]
 • Zapnuté [1, 2, 1, 2, 1, 2]*

Tlač viacerých kópií v rade.

  Veľkosť „Kopírovať z“

[Zoznam veľkostí papiera]

Nastavenie veľkosti papiera zdrojového dokumentu.

Poznámka:  Letter je americké predvolené výrobné nastavenie.Veľkosť A4 je medzinárodné predvolené výrobné nastavenie.

  Zdroj „Kopírovať do“

 • Zásobník [x] (1*)
 • Manuálny podávač
 • Automatický výber veľkosti

Stanovenie zdroja papiera pre kopírovaciu úlohu.

  Tmavosť

 • 1 až 9 (5*)

Úprava tmavosti naskenovaného obrázka.

  Počet kópií

 • 1 – 9999 (1*)

Stanovenie počtu kópií.

Rozšírené spracovanie obrázkov
Položka ponukyOpis

Poznámka:  Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

  Vyváženie farieb

 • Azúrová – červená
  • –4 až 4 (0*)
 • Purpurová – zelená
  • –4 až 4 (0*)
 • Žltá – modrá
  • –4 až 4 (0*)

Nastavenie intenzity farieb počas skenovania.

  Automatická detekcia farieb

 • Citlivosť farieb
  • 1 – 9 (5*)
 • Plošná citlivosť
  • 1 – 9 (5*)

Nastavenie množstva farby, ktoré tlačiareň zaznamená zo zdrojového dokumentu.

  Kontrast

 • Najlepšie pre obsah*
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Stanovenie kontrastu výstupu.

  Odstránenie pozadia

 • Úroveň
  • –4 až 4 (0*)

Nastavenie množstva pozadia viditeľného na skenovanom obrázku.

  Skenovať od okraja po okraj

 • Zapnuté
 • Vypnuté*

Umožnenie skenovania zdrojového dokumentu od okraja po okraj.

Ovládacie prvky správcu
Položka ponukyOpis

Poznámka:  Hviezdička (*) vedľa hodnoty označuje predvolené výrobné nastavenie.

  Povoliť farebné kópie

 • Zapnuté*
 • Vypnuté

Tlač kópií farebne.

  Povoliť možnosť Uložiť ako skratku

 • Zapnuté*
 • Vypnuté

Uloženie vlastných nastavení kopírovania ako skratiek.

Pomohol vám tento článok?
Top