Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Standardinställningar för kopiering

MenyalternativBeskrivning

Obs!  En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.

  Innehållstyp

 • Text
 • Text/foto*
 • Foto
 • Grafik

Förbättra utskriftsresultatet baserat på innehållet i originaldokumentet.

  Sidor

 • Enkelsidigt till enkelsidigt*
 • 1-sidigt till 2-sidigt
 • 2-sidigt till 1-sidigt
 • Dubbelsidigt till dubbelsidigt

Ange hur skanning ska utföras baserat på originaldokumentet.

Obs!  Dubbelsidigt till enkelsidigt och Dubbelsidigt till dubbelsidigt visas endast på vissa skrivarmodeller.

  Färg

 • Av
 • På*
 • Auto

Ange om du vill skriva ut kopior i färg.

  Sidor per sida

 • Av*
 • Två stående sidor
 • Fyra stående sidor
 • Två liggande sidor
 • Fyra liggande sidor

Ange hur många sidbilder som ska skrivas ut på en sida av papperet.

  Skriv ut sidkanter

 • Av*

Placera ram runt varje bild när du skriver ut flera sidor på en sida.

  Sortera

 • Av [1,1,1,2,2,2]
 • På [1,2,1,2,1,2]*

Skriv ut flera kopior i ordningsföljd.

  Storlek för ”Kopiera från”

[Lista över pappersstorlekar]

Ställ in originaldokumentets pappersstorlek.

Obs!  Letter är fabriksinställt som standard i USA. A4 är fabriksinställt som standard internationellt.

  Källa för ”Kopiera till”

 • Magasin [x] (1*)
 • Manuell matare
 • Automatisk storleksmatchning

Ange papperskälla för kopieringsjobbet.

  Svärta

 • 1 till 9 (5*)

Justera den skannade bildens svärta.

  Antal kopior

 • 1–9999 (1*)

Ange antal kopior.

Avancerade bildfunktioner
MenyalternativBeskrivning

Obs!  En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.

  Färgbalans

 • Cyan till Röd
  • -4 till +4 (0*)
 • Magenta till Grön
  • -4 till +4 (0*)
 • Gul till Blå
  • -4 till +4 (0*)

Justera färgintensiteten under skanning.

  Automatisk färgigenkänning

 • Färgkänslighet
  • 1–9 (5*)
 • Områdeskänslighet
  • 1–9 (5*)

Ställ in det antal färger skrivaren ska känna igen från originaldokumentet.

  Kontrast

 • Bäst för innehåll*
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Ange kontrasten på utskriften.

  Bakgrundsborttagning

 • Nivå
  • ‑4 till 4 (0*)

Justera hur mycket av bakgrunden som syns på en skannad bild.

  Skanna kant till kant

 • Av*

Tillåt kant-till-kant-skanning av originaldokumentet.

Administratörskontroller
MenyalternativBeskrivning

Obs!  En asterisk (*) bredvid ett värde anger fabriksstandardinställningen.

  Tillåt färgkopior

 • På*
 • Av

Skriv ut kopior i färg.

  Tillåt spara som genväg

 • På*
 • Av

Spara anpassade kopieringsinställningar som genvägar.

Var denna artikel användbar?
Top