Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Otkazivanje zadatka štampe

  Sa kontrolne table štampača

 1. Na početnom ekranu dodirnite Otkaži zadatak.

 2. Izaberite zadatak za otkazivanje.

  Sa računara

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, uradite nešto od sledećeg:

  • Otvorite fasciklu Štampači, a zatim izaberite štampač.
  • Iz menija Apple, iz Željenih postavki sistema dođite do štampača.
 2. Izaberite zadatak za otkazivanje.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top