Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Skriva ut från flashenhet

Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa skrivarmodeller.

 1. Sätt i flashenheten.

  Anmärkningar:

  • Om du sätter i flashenheten när ett felmeddelande visas ignorerar skrivaren flashenheten.
  • Om du sätter i flashenheten när skrivaren är upptagen med andra utskriftsjobb visas meddelandet Upptagen på skärmen.
 2. Välj dokumentet som du vill skriva ut.

  Konfigurera de övriga utskriftsinställningarna om det behövs.

 3. Skriv ut dokumentet.

  Välj USB-enhet om du vill skriva ut ett annat dokument.

  Varning – risk för skador:  Vidrör inte flashenheten eller skrivaren i de områden som visas när utskrift, läsning eller skrivning från flashenheten pågår. Om du gör det kan du förlora data, alternativt så kan det medföra att skrivaren inte fungerar på rätt sätt.

Var denna artikel användbar?
Top