Skip to Content Information Center
Lexmark MC3224

Vytváranie kópií

  1. Zdrojový dokument vložte do zásobníka automatického podávača dokumentov alebo ho položte na skenovacie sklo.

    Poznámka:  Ak chcete zabrániť tomu, aby bol obrázok orezaný, uistite sa, že pôvodný dokument aj výstup sú rovnakej veľkosti papiera.

  2. Na domovskej obrazovke sa dotknite tlačidla Kopírovanie a zadajte počet kópií.

    V prípade potreby upravte nastavenia kopírovania.

  3. Skopírujte dokument.

Poznámka:  Ak chcete vytvoriť rýchlu kópiu, na ovládacom paneli stlačte tlačidlo .

Pomohol vám tento článok?
Top