Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Pravljenje kopija

  1. Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.

    Napomena:  Da ne bi dolazilo do opsecanja slike, postarajte se da originalni dokument i kopija imaju istu veličinu papira.

  2. Na početnom ekranu dodirnite Kopiraj, a zatim navedite broj kopija.

    Ako je potrebno, podesite postavke kopiranja.

  3. Kopirajte dokument.

Napomena:  Da biste napravili brzu kopiju, na kontrolnoj tabli pritisnite .

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top