Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Uparivanje kopija

  1. Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.

  2. Na početnom ekranu dodirnite Kopiranje > Uparivanje > Uključeno [1,2,1,2,1,2].

  3. Kopirajte dokument.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top