Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Slanje faksa

Korišćenje kontrolne table

 1. Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača dokumenata ili na staklo skenera.

 2. Na početnom ekranu dodirnite Faks, a zatim unesite potrebne informacije.

 3. Po potrebi, konfigurišite druge postavke faksa.

 4. Pošaljite zadatak slanja faksa.

Pomoću računara

Napomena:  Proverite da li je instaliran univerzalni upravljački program za faks.

  Za korisnike Windows-a

 1. Dok je dokument otvoren, kliknite na Datoteka > Odštampaj.

 2. Izaberite štampač, a zatim kliknite na Svojstva, Željene postavke, Opcije ili Podešavanje.

 3. Kliknite na Faks > Omogući faks, a zatim unesite broj primaoca.

 4. Po potrebi, konfigurišite druge postavke faksa.

 5. Pošaljite zadatak slanja faksa.

  Za korisnike Macintosh-a

 1. Dok je dokument otvoren, odaberite Datoteka > Odštampaj.

 2. Izaberite štampač, a zatim unesite broj primaoca.

 3. Po potrebi, konfigurišite druge postavke faksa.

 4. Pošaljite zadatak slanja faksa.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top