Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Konfigurácia dôverných úloh

 1. Na ovládacom paneli prejdite na:

  Nastavenia > Zabezpečenie > Nastavenie dôvernej tlače

 2. Nakonfigurujte nastavenia.

  PoložkaFunkcia

  Max. počet neplatných kódov PIN

  Nastavenie počtu zadaní neplatných kódov PIN.

  Poznámka:  Po dosiahnutí limitu sa odstránia tlačové úlohy pre dané meno používateľa.

  Koniec platnosti dôvernej úlohy

  Nastavenie doby uplynutia platnosti pre úlohy dôvernej tlače.

  Poznámka:  Dôverné pozastavené úlohy budú uložené v tlačiarni, pokiaľ nie sú uvoľnené alebo odstránené manuálne.

  Koniec platnosti opakovaných úloh

  Nastavenie doby uplynutia platnosti opakovanej tlačovej úlohy.

  Poznámka:  Opakované pozastavené úlohy budú uložené v pamäti tlačiarne na účely opätovnej tlače.

  Koniec platnosti overenia úlohy

  Nastavenie doby uplynutia platnosti, počas ktorej tlačiareň tlačí kópiu pred vytlačením zostávajúcich kópií.

  Poznámka:  Pri overení úloh sa vytlačí jedna kópia na kontrolu pred vytlačením ostatných kópií.

  Koniec platnosti rezervovanej úlohy

  Nastavenie času uplynutia platnosti, po ktorý tlačiareň uchováva tlačové úlohy.

  Poznámka:  Rezervované zadržané úlohy sa po tlači automaticky vymažú.

  Je potrebné, aby sa zadržali všetky úlohy

  Nastavenie tlačiarne, aby zadržala všetky tlačové úlohy.

  Zachovať duplicitné dokumenty

  Nastavenie tlačiarne, aby tlačila všetky dokumenty s rovnakým názvom súboru.

Pomohol vám tento článok?
Top