Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Vyhľadávanie informácií o tlačiarni

Čo hľadáte?Kde hľadať

Pokyny na prvú inštaláciu:

 • Pripojenie tlačiarne
 • Inštalácia softvéru tlačiarne

Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii k inštalácii dodanej s tlačiarňou alebo na adrese http://support.lexmark.com.

Ďalšie pokyny na inštaláciu a používanie tlačiarne:

 • Výber a skladovanie papiera a špeciálnych médií
 • Vkladanie papiera
 • Konfigurácia nastavení tlačiarne
 • Zobrazovanie a tlač dokumentov a fotografií
 • Inštalácia a používanie softvéru tlačiarne
 • Konfigurácia tlačiarne v rámci siete
 • Starostlivosť o tlačiareň a jej údržba
 • Riešenie a odstraňovanie problémov

Informačné centrum – Prejdite na adresu http://infoserve.lexmark.com.

Produktové videá – Prejdite na adresu http://infoserve.lexmark.com/idv/.

Pomoc pri používaní softvéru tlačiarne

Pomocník pre operačné systémy Microsoft Windows alebo Macintosh – otvorte program alebo aplikáciu softvéru tlačiarne a kliknite na položku Pomocník.

Kliknutím na tlačidlo zobrazíte kontextové informácie.

Poznámky:

 • Pomocník sa nainštaluje automaticky spolu so softvérom tlačiarne.
 • V závislosti od operačného systému sa softvér tlačiarne nachádza v priečinku programov tlačiarne alebo na pracovnej ploche.

Najnovšie dodatočné informácie, aktualizácie a podpora pre zákazníkov:

 • Dokumentácia
 • Ovládače na prevzatie
 • Podpora cez chat naživo
 • E‑mailová podpora
 • Hlasová podpora

Prejdite na adresu http://support.lexmark.com.

Poznámka:  Vyberte svoju krajinu alebo región a potom aj produkt, pre ktorý chcete zobraziť stránku podpory.

Kontaktné informácie podpory pre vašu krajinu alebo región nájdete na webovej stránke alebo na záručnom liste, ktorý ste dostali s tlačiarňou.

Keď kontaktujete podporu pre zákazníkov, vopred si pripravte tieto informácie:

 • Miesto a dátum nákupu
 • Typ zariadenia a sériové číslo
 • Informácie o bezpečnosti
 • Regulačné informácie
 • Informácie o záruke
 • Environmentálne informácie

Informácie o záruke sa v jednotlivých krajinách alebo regiónoch líšia:

 • V USA – Pozrite si záručný list (Vyhlásenie o obmedzenej záruke) dodaný s tlačiarňou alebo prejdite na adresu http://support.lexmark.com.
 • V iných krajinách a regiónoch – Pozrite si vytlačený záručný list dodaný s tlačiarňou.

Príručka s informáciami o produkte – Pozrite si dokumentáciu dodanú s tlačiarňou alebo prejdite na adresu http://support.lexmark.com.

Pomohol vám tento článok?
Top