Skip to Content Information Center
Lexmark MC3224

Zmena jazyka klávesnice na displeji

    Poznámka:  Jazyk klávesnice sa môže meniť len pre tlačové úlohy, ktoré vyžadujú alfanumerický vstupu (napr. E-mail alebo skenovanie).

  1. Dotknite sa vstupného poľa.

  2. Na klávesnici stlačte a podržte kláves pre jazyk.

  3. Vyberte jazyk.

Pomohol vám tento článok?
Top