Skip to Content Information Center
Lexmark MC3224

Úprava registrácie automatického podávača dokumentov

 1. Na ovládacom paneli prejdite na:

  Nastavenia > Zariadenia > Údržba > ponuka Konfigurácia > Konfigurácia skenera > Manuálna registrácia skenera

 2. Dotknite sa položky Rýchly test tlače.

 3. Umiestnite stánku rýchleho testu tlače do zásobníka automatického podávača dokumentov.

 4. Dotknite sa položky Registrácia predného automatického podávača dokumentov alebo položky Registrácia zadného automatického podávača dokumentov.

  Poznámky:

  • Ak chcete zarovnať registráciu predného automatického podávača dokumentov, položte testovaciu stránku lícom nahor, krátkym okrajom napred do zásobníka automatického podávača dokumentov.
  • Ak chcete zarovnať registráciu zadného automatického podávača dokumentov, položte testovaciu stránku lícom nadol, krátkym okrajom napred do zásobníka automatického podávača dokumentov.
 5. Dotknite sa položky Rýchly test kopírovania.

 6. Porovnajte stránku rýchleho testu kopírovania so zdrojovým dokumentom.

  Poznámka:  Ak sa okraje testovacej stránky líšia od zdrojového dokumentu, upravte položky Horizontálna úprava a Horný okraj.

 7. Kroky step 5step 6 opakujte dovtedy, kým okraje stránky rýchleho testu kopírovania nebudú zodpovedať zdrojovému dokumentu.

Pomohol vám tento článok?
Top