Skip to Content Information Center
Lexmark MC3224

Tlač z mobilného zariadenia pomocou technológie Wi‑Fi Direct®

Wi‑Fi Direct je služba tlače, ktorá vám umožňuje tlačiť na ľubovoľnej tlačiarni s podporou technológie Wi‑Fi Direct.

Poznámka:  Skontrolujte, či je mobilné zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v časti Pripojenie mobilného zariadenia k tlačiarni.

  1. Vo vašom mobilnom zariadení spustite kompatibilnú aplikáciu alebo vyberte dokument zo svojho správcu súborov.

  2. V závislosti od mobilného zariadenia vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

    • Ťuknite na možnosť  > Print (Tlačiť).
    • Ťuknite na možnosť  > Print (Tlačiť).
    • Ťuknite na možnosť  > Print (Tlačiť).
  3. Vyberte tlačiareň a v prípade potreby upravte nastavenia.

  4. Vytlačte dokument.

Pomohol vám tento článok?
Top