Skip to Content Information Center
Lexmark MC3224

Vkladanie do zásobníkov

POZOR – NEBEZPEČENSTVO PREVRÁTENIA:  Ak chcete znížiť riziko nestability zariadenia, do každého zásobníka vkladajte papier samostatne. Všetky ostatné zásobníky nechajte zatvorené dovtedy, kým ich nepotrebujete.

 1. Vyberte zásobník.

  Poznámka:  Aby ste sa vyhli zaseknutiam papiera, zásobníky nevyberajte, keď tlačiareň pracuje.

 2. Pred vložením papiera ohnite, rozdeľte a zarovnajte jeho okraje.

 3. Stoh papiera vložte tak, aby strana, na ktorú sa tlačí, smerovala nahor.

  Poznámky:

  • V prípade jednostrannej tlače vložte hlavičkový papier lícovou stranou nahor tak, aby hlavička smerovala k zadnej časti zásobníka.
  • V prípade obojstrannej tlače vložte hlavičkový papier lícovou stranou nadol tak, aby hlavička smerovala k prednej časti zásobníka.
  • Papier do zásobníka nezasúvajte.
  • Aby ste sa vyhli zaseknutiam papiera, uistite sa, či výška stohu nepresahuje indikátor maximálneho množstva papiera.
 4. Nastavte vodiace lišty tak, aby zodpovedali veľkosti vkladaného papiera.

 5. Vložte zásobník.

  V prípade potreby nastavte na ovládacom paneli veľkosť a typ papiera tak, aby zodpovedali vloženému papieru.

Pomohol vám tento článok?
Top