Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Konfigurácia servera SMTP pre e-mail

  Pomocou ovládacieho panela

 1. Z ovládacieho panela sa dotknite položiek Nastavenia >  E-mail > Nastavenie e-mailu.

 2. Nakonfigurujte nastavenia.

  V nástroji Embedded Web Server

 1. Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

  Poznámky:

  • Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
  • Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.
 2. Kliknite na položky Nastavenia > E-mail.

 3. V časti Nastavenie e‑mailu nakonfigurujte nastavenia.

 4. Kliknite na možnosť Uložiť.

Pomohol vám tento článok?
Top