Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Konfigurisanje SMTP servera za e-poštu

  Sa kontrolne table

 1. Na kontrolnoj tabli dodirnite Postavke > E‑pošta > Podešavanje e-pošte.

 2. Konfigurišite postavke.

  Sa Embedded Web Server-a

 1. Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

  Napomene:

  • IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
  • Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.
 2. Kliknite na Postavke > E-pošta.

 3. U odeljku Podešavanje e-pošte konfigurišite postavke.

 4. Kliknite na Sačuvaj.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top