Skip to Content Information Center
Lexmark CX331

Lexmark CX331

Installation af valgfrie papirmagasiner

  FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:  Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter du har installeret printeren, skal du slukke for printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter, for at undgå risikoen for elektrisk stød. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

 1. Sluk for printeren.

 2. Fjern netledningen fra stikkontakten og derefter fra printeren.

 3. Udpak det valgfri papirmagasin, og fjern al emballage.

 4. Juster printeren med det valgfri papirmagasin, og sænk derefter printeren på plads.

  FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:  Hvis printeren vejer mere end 20  kg (44  lb), skal der to eller flere personer til at løfte den på forsvarlig vis.

 5. Sæt netledningen i printeren og derefter i en stikkontakt.

  FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:  Tilslut netledningen til en passende normeret og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

 6. Tænd printeren.

Føj papirmagasinet til printerdriveren for at gøre det tilgængeligt for udskriftsjob. Der er flere oplysninger i Tilføjelse af tilgængelige optioner i printerdriveren.

Var denne artikel nyttig?
Top