Skip to Content Information Center
Lexmark CX331

Lisälokeroiden asentaminen

  HUOMIO – SÄHKÖISKUN VAARA:  Jos käsittelet emolevyä tai asennat lisävarusteita tai muistilaitteita tulostimen käyttöönoton jälkeen, sähköiskuvaaran välttämiseksi katkaise tulostimesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen toimenpiteiden tekemistä. Jos tulostimeen on liitetty muita laitteita, katkaise niistäkin virta ja irrota niistä kaikki tulostimeen kytketyt kaapelit.

 1. Katkaise virta tulostimesta.

 2. Irrota virtajohto ensin pistorasiasta ja sitten tulostimesta.

 3. Poista lisälokero pakkauksesta ja poista sitten pakkausmateriaali.

 4. Kohdista tulostin valinnaisen lokeron kanssa ja laske tulostin paikalleen.

  HUOMIO – TAPATURMAN MAHDOLLISUUS:  Jos tulostin painaa yli 20  kg,  sen turvallinen siirtäminen edellyttää kahta tai useampaa henkilöä.

 5. Liitä virtajohto ensin tulostimeen ja sitten pistorasiaan.

  HUOMIO – TAPATURMAN MAHDOLLISUUS:  Tulipalo- tai sähköiskuriskin välttämiseksi liitä virtajohto suoraan asianmukaiseen maadoitettuun sähköpistokkeeseen, joka on lähellä ja helposti saatavilla.

 6. Kytke tulostimeen virta.

Lisää lokero tulostinohjaimeen, jotta se on käytettävissä tulostustöissä. Lisätietoja on kohdassa Tulostinohjaimen käytettävissä olevien lisävarusteiden lisääminen.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Top