Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Štampanje evidencije faksa

  1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Izveštaji > Faks.

  2. Dodirnite Evidencija zadatka faksa ili Evidencija poziva faksa.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top