Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Slanje faksova je moguće, ali ne i primanje

RadnjaDaNe

Korak 1

Proverite da izvor papira nije prazan.

Možete li da primate faksove?

Problem je rešen.

Pređite na korak 2.

Korak 2

Proverite postavke broja zvona do odgovora.

  • Na kontrolnoj tabli dodirnite Postavke > Faks > Podešavanje faksa > Postavke primanja faksa > Zvona do odgovora.

Možete li da primate faksove?

Problem je rešen.

Pređite na korak 3.

Korak 3

Ako štampač štampa prazne stranice, pogledajte Prazne ili bele stranice.

Možete li da primate faksove?

Problem je rešen.

Obratite se službi za korisničku podršku.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top