Skip to Content Information Center
Lexmark CX331

Lexmark CX331

Bladwijzers maken

Gebruik bladwijzers voor het afdrukken van veelgebruikte documenten die zijn opgeslagen op servers of op het web.

 1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

  Opmerkingen:

  • Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten: 123.123.123.123.
  • Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.
 2. Klik op Bladwijzers > Bladwijzer toevoegen en typ vervolgens een bladwijzernaam.

 3. Selecteer een type adresprotocol en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

  • Typ voor HTTP of HTTPS de URL waarvoor u een bladwijzer wilt instellen.
  • Zorg ervoor dat u bij HTTPS de hostnaam gebruikt in plaats van het IP-adres. Typ bijvoorbeeld mijnwebsite.com/voorbeeld.pdf in plaats van 123.123.123.123/voorbeeld.pdf. Zorg ervoor dat de hostnaam ook overeenkomt met de Common Name (CN, algemene naam) in het servercertificaat. Voor meer informatie over het verkrijgen van de CN in het servercertificaat raadpleegt u de help-informatie voor uw webbrowser.
  • Typ voor FTP het FTP-adres. Bijvoorbeeld mijnServer/mijnDirectory. Voer de FTP-poort in. Poort 21 is de standaardpoort voor het versturen van opdrachten.
  • Typ voor SMB het adres van de netwerkmap. Bijvoorbeeld mijnServer/mijnShare/mijnBestand.pdf. Voer de naam van het netwerkdomein in.
  • Selecteer indien nodig het type verificatie voor FTP en SMB.

  Beperk de toegang tot de bladwijzer door een PIN invoeren.

  Opmerking:  De toepassing ondersteunt de volgende bestandstypen: PDF, JPEG, TIFF en HTML-webpagina's. Andere bestandstypen zoals DOCX en XLXS worden ondersteund op sommige printermodellen.

 4. Klik op Opslaan.

Was dit artikel nuttig?
Top