Skip to Content Information Center
Lexmark MC3224

Vytváranie záložiek

Záložky používajte pri tlači dokumentov, ku ktorým často pristupujete, uložených na serveroch alebo na webe.

 1. Otvorte webový prehliadač a do poľa adresy zadajte adresu IP tlačiarne.

  Poznámky:

  • Pozrite si adresu IP tlačiarne na domovskej obrazovke tlačiarne. IP Adresa sa zobrazuje ako štyri skupiny čísel, ktoré sú oddelené bodkami, napríklad 123.123.123.123.
  • Ak používate server proxy, dočasne ho vypnite, aby sa správne načítala webová stránka.
 2. Kliknite na položku Záložky > Pridať záložku a potom zadajte názov záložky.

 3. Vyberte typ protokolu adresy a potom vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Pre HTTP a HTTPS: zadajte prepojenie URL, pre ktoré chcete vytvoriť záložku.
  • Pre HTTPS: dbajte na to, aby ste namiesto IP adresy použili názov hostiteľa. Zadajte napríklad myWebsite.com/sample.pdf, nie 123.123.123.123/sample.pdf. Skontrolujte tiež, že názov hostiteľa sa zhoduje s hodnotou bežného názvu (CN) v serverovom certifikáte. Ďalšie informácie o tom, ako zistiť hodnotu CN v serverom certifikáte, nájdete v pomocníkovi webového prehľadávača.
  • Pre FTP: zadajte adresu FTP. Napríklad myServer/myDirectory. Zadajte port FTP. Predvoleným portom na odosielanie príkazov je port 21.
  • V prípade protokolu SMB zadajte adresu sieťového priečinka. Napríklad myServer/myShare/myFile.pdf. Zadajte názov sieťovej domény.
  • V prípade potreby vyberte typ overenia pre FTP a SMB.

  Ak chcete obmedziť prístup k záložke, zadajte PIN.

  Poznámka:  Aplikácia podporuje nasledujúce typy súborov: PDF, JPEG, TIFF a webové stránky HTML. Ostatné typy súborov, napr. DOCX a XLXS, podporujú len niektoré modely tlačiarne.

 4. Kliknite na možnosť Uložiť.

Pomohol vám tento článok?
Top