Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Konfigurácia nastavení reproduktora faxu

  1. Na domovskej obrazovke dotykom stlačte položky Nastavenia > Fax > Nastavenie faxu > Nastavenia reproduktora.

  2. Postupujte nasledovne:

    • Pre Režim reproduktora nastavte možnosť Vždy zapnuté.
    • Pre Hlasitosť reproduktora nastavte možnosť Vysoká.
    • Aktivujte možnosť Hlasitosť zvonenia
Pomohol vám tento článok?
Top