Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Konfigurisanje postavki zvučnika faksa

  1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Faks > Podešavanje faksa > Postavke zvučnika.

  2. Uradite sledeće:

    • Podesite Režim zvučnika na Uvek uključeno.
    • Podesite stavku Jačina zvuka zvučnika na Visoko.
    • Aktivirajte stavku Jačina zvuka zvona.
Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top