Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Podešavanje funkcije faksa

Napomene:

 • Neke metode povezivanja primenljive su samo u nekim zemljama i regionima.
 • Ako je funkcija faksa omogućena i nije potpuno podešena, indikator može da trepće crveno.
 • Ako nemate TCP/IP okruženje, za podešavanje faksa morate da koristite kontrolnu tablu.

Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Da biste izbegli gubitak podataka ili kvar na štampaču, nemojte da dodirujete kablove niti štampač u prikazanoj oblasti dok je u toku slanje/prijem faksa.

  Korišćenje kontrolne table

 1. Na početnom ekranu dodirnite:

  Postavke > Uređaj > Željene postavke > Pokreni početno podešavanje

 2. Isključite štampač, sačekajte oko 10 sekundi, a zatim ga ponovo uključite.

 3. Na ekranu Podešavanje faksa konfigurišite postavke.

 4. Završite podešavanje.

  Embedded Web Server – korišćenje

 1. Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

  Napomene:

  • IP adresu štampača potražite na početnom ekranu. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
  • Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.
 2. Kliknite na Postavke > Faks > Podešavanje faksa > Opšte postavke faksa.

 3. Konfigurišite postavke.

 4. Primenite promene.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top