Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Zadržavanje faksa

  1. Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

    Napomene:

    • IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
    • Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.
  2. Kliknite na Postavke > Faks > Podešavanje faksa > Postavke prijema faksa > Zadržavanje faksova.

  3. Izaberite režim.

  4. Primenite promene.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top