Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Štampanje sa Cloud Connector profila

  1. Na početnom ekranu dodirnite Cloud Connector.

  2. Izaberite dobavljača usluga informatičkog oblaka, a zatim izaberite profil.

    Napomena:  Više informacija o kreiranju Cloud Connector profila potražite u odeljku Kreiranje Cloud Connector profila.

  3. Dodirnite Odštampaj, a zatim izaberite datoteku.

    Ako je potrebno, promenite postavke.

    Napomena:  Uverite se da ste izabrali podržanu datoteku.

  4. Odštampajte dokument.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top