Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Mapa menija

* Ove postavke menija se pojavljuju samo na Embedded Web Server-u.

Uređaj

Štampanje

Papir

Kopiranje

Podrazumevane postavke kopiranja

Faks

Podrazumevane postavke faksa

E‑pošta

FTP

Podrazumevane postavke za FTP

USB jedinica

Mreže/portovi

Bezbednost

Cloud Connector

Omogućavanje/onemogućavanje konektora

Izveštaji

Rešavanje problema

Štampanje stranica testa kvaliteta

Čišćenje skenera

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top